2 vertikaldelte tomannsboliger. Prosjektert for eiendomsutviklere på en tomt i hjertet av Sinsen Hageby. 
      Prosjektets ambisjon var å tilpasse plassering og orientering etter den tydelige bebyggelsesstrukturen i området, men samtidig introdusere en ny og tidsriktig arkitektur som med sine 
      rene linjer understreker epoken hvor det vil bli bygget.

ARKITEKTUR

PROSJEKTERING


Vi kan være behjelpelig med å stå som ansvarlig prosjekterende i din byggesak, fra mulighetstudie, arkitekturprosjektering, detaljprosjektering og oppfølging under byggingen til avsluttet byggesak. Vår målsetning er at vi skal ivareta de arkitektoniske kvalitetene samtidig som vi jobber målrettet gjennom en analytisk, systematisk og effektiv byggesaksprosess.

Vår visjon, din fremtid

Vår visjon er at arkitekturen skal drives frem av en ambisjon om å skape noe nytt så vel som å ivareta funksjonelle kvaliteter for å skape et godt hjem. Vi er opptatt av å fremheve kundens ønsker og behov samtidig som man skaper god arkitektur med stedstilpassede løsninger. Fra medio 2018 har vi ingen arkitekter ansatt lenger, men har en håndfull samarbeidspartnere på blokka.
  SE VÅRE PROSJEKTER
Enebolig prosjektert på en bratt tomt for en ung familie, på en slik måte at alle deres behov er dekket.

BYGGESAK

RÅDGIVNING


Byggesaksprosesser kan være kostbare og kompliserte for privatpersoner og næringsdrivende. Plan-og bygningsloven med tilhørende forskrifter og krav til dokumentasjon er omfattende og komplisert selv for erfarne fagfolk. Trenger du hjelp til et mindre eller større prosjekt? Ta kontakt for å høre hva vi kan hjelpe med

Vår visjon, din garanti

Vår visjon er at vi skal bistå kunden i hvilken som helst rådgivnings- eller søknadsprosess opp mot plan- og bygningsmyndighetene. Vi skal jobbe analytisk, systematisk og effektivt for å avdekke alle aspekter ved eiendommen, slik at færrest mulig overraskelser dukker opp underveis.
  KONTAKT OSS
Paal Løvaas har fra tidligere 10 års erfaring som saksbehandler hos Plan -og bygningsetaten og kjenner dermed behandlingsprosessen samt regelverket godt.
Vi kan være behjelpelige i utforming av byggesøknader,
samt ansvaret rundt dette. Vi kan bistå i alle deler av søknadsprosessen som eksempelvis:
 • Mulighetsstudier / Skisseforslag
 • Arkitekturprosjektering
 • Søknad om rammetillatelse
 • Søknad om igangsettingstillatelse
 • Søknad om brukstillatelse/ferdigattest
 • Bistå i seksjoneringssaker
 • Dispensasjoner
 • Fritak fra søknadsprosessen
 • Forhåndskonferanser
 • Omsøking av ulovlig tiltak
Vi kan også bistå med rådgiving i byggesaker før, under eller etter søknadsprosesser.
Ny garasje og hageanlegg. For en privatkunde lokalisert i hjertet av Frogner bydel.

DOKUMENT

TJENESTER


Siden 2008 har vi tilbudt en tjeneste hvor vi henter og leverer dokumenter, tegninger og kart fra Plan- og bygningsetaten i Oslo. Våre kunder har i hovedsak vært eiendomsmeglerforetak i Oslo, men inkluderer også advokater, takstmenn, arkitekter, interiørarkitekter, eiendomsinvestorer og entreprenører. Vi tar også på oss større oppdrag med å hente ut alle tegninger og annen relevant dokumentasjon på et bygg eller kvartal.

Vår visjon, din trygghet

Vår visjon er å kunne tilby et så bredt og komplett tjenestespekter som mulig av dokumenter, kart og tegninger fra Plan- og bygningsetaten i Oslo sine arkiver. Bestilling forgår gjennom vår egen nettportal etter innlogging.
  REGISTRER DEG
I starten spesialiserte vi oss derfor å hente eksisterende ferdigattester/midlertidig brukstillatelser og annen dokumentasjon som viser at et tiltak er godkjent fra Plan- og bygningsetaten i Oslo. 
      I det senere har vi utvidet tjenestesortimentet vårt til også å inkludere tegninger, kart og andre dokumenter.
Vi henter og leverer følgende fra Plan og Byggningsetaten i Oslo:

Dokumenter / Kart
 • Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse etc.
 • Rammetillatelse / Approbasjon / Byggemelding
 • Eiendomsinformasjon (WebMatrikkel)
 • Målebrev
 • Arealbekreftelse
 • Reguleringskart for salg (1:1000)
 • Seksjonering/Reseksjonering (Tinglyst)


Tegninger
 • Plantegninger (byggemeldte / siste godkjente)
 • Fasadetegninger (byggemeldte / siste godkjente)
 • Andre tegninger (som f.eks. konstruksjons- og armerings-tegninger)
 • Plan Næringsbygg / Bygård inntil 5 etasjer